EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO nedēļa 2013

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk UNESCO LNK) jau trešo gadu organizē UNESCO nedēļu, kas šogad norisināsies no 14. līdz 18. oktobrim. Nedēļas ietvaros, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 10. gadadienu, ikviens aicināts izcelt lokālo mantojumu un vēl aizvien uzturētās tradīcijas.

Latvijā ir bagāts un daudzveidīgs nemateriālais kultūras mantojums, par ko liecina arvien jaunu un unikālu tradīciju apzināšana. Konvencijas 10. gadadiena sakrīt ar daudziem nozīmīgiem notikumiem Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Pirms desmit gadiem Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu un šī gada vasarā aizvadīti XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Īpaši izceļama arī suitu kultūrtelpa, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama īpaša saglabāšana sarakstā. Šogad tiek gatavots pirmais Latvijas ziņojums par kultūrtelpas saglabāšanas plāna īstenošanu kopš 2009. gada. Suitu kultūrtelpa pasaules un īpaši Eiropas reģiona kontekstā ir atzīta par paraugkopienu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Lokālais mantojums ir vērtība, kas vieno kopienu, veido kolektīvo atmiņu un izceļ ikviena identitāti. UNESCO nedēļas ietvaros ikviens aicināts apzināt un izcelt īpaši nemateriālo kultūras mantojumu, aktualizējot cilvēka nozīmīgo lomu mantojuma praktizēšanā un saglabāšanā. 

UNESCO nedēļas ietvaros aicinām rīkot daudzveidīgas tematiskus pasākumus lokālo tradīciju un to praktizētāju apzināšanai, kā arī iesaistīties tādās aktivitātēs kā:

Iniciatīva „Pastāsti par savu mantojumu”

UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru aicina iesaistīties iniciatīvā „Pastāsti par savu mantojumu”, kuras mērķis ir rosināt īpaši jaunāko paaudzi apzināt nemateriālo kultūras mantojumu, kas ir līdzās un tiek praktizēts ģimenē, radu, draugu un paziņu lokā. Īpaši skolēni ir aicināti šajā nedēļā pastāstīt par savu tradīciju citiem, aizpildot pieteikuma anketu un līdz 18. oktobrim nosūtot UNESCO LNK uz office@unesco.lv. Iesūtītā informācija tiks apkopota un publicēta īpašā Latvijas tradīciju kartē!

Meklē atbildes par nemateriālo kultūras mantojumu, kā arī vairāk informācijas par šo aktivitāti šeit.

Iniciatīva „Suiti meklē suitus”

Suiti ir neliela katoļu kopiena Latvijas teritorijā, kuras kultūrvide un identitāte veidojusies katoļu baznīcas spēcīgās ietekmes un latviešu, lībiešu, poļu un vācu kultūru mijiedarbības rezultātā. Daļa no suitu kultūras mantojuma vēl šodien atrodas dzīvā ikdienas apritē, tomēr tā dzīvotspēja apdraudēta, īpaši tāpēc, ka mazinās iespējas un resursi mantojuma praktizēšanai, kā arī mantojuma prestižs jaunās paaudzes vidū.

Mūsdienās ir daudz tādu suitu kultūras elementu, kuri no ikdienas vides ir izzuduši, taču ir pierakstīti un reģistrēti. Tādā veidā tos ir iespējams atkal atdzīvināt, mērķtiecīgi pie tā strādājot izglītības sistēmā, apmācību nodarbībās, sabiedriskos pasākumos u.c. UNESCO nedēļas ietvaros, aktualizējot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, UNESCO LNK aicina īpaši muzejus atsaukties un iesaistīties iniciatīvā „Suiti meklē suitus”, kuras mērķis ir apzināt Latvijas atmiņu institūcijās (muzejos, arhīvos un citās kolekciju glabātājinstitūcijās) esošās liecības par suitu kopienas pārstāvjiem un suitu kultūrtelpu.

Atmiņu institūcijas iespēju robežās aicinātas informēt par šīm liecībām, sūtīt digitālos attēlus, kā arī pievienot stāstu, kā šī liecība līdz muzejam ir nonākusi. Iesūtītā informācija tiks apkopota un publicēta UNESCO LNK, kā arī suitu kopienas mājas lapā, lai veicinātu suitu kultūrtelpas veiksmīgu saglabāšanu un nemateriālā kultūras mantojuma tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.

Informāciju par apzinātajām liecībām līdz šī gada 18. oktobrim aicinām iesūtīt UNESCO LNK uz office@unesco.lv.

Stāsti par tradīciju

Viens no veidiem, kā saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu ir to atpazīt, pierakstīt un stāstīt par to citiem. Bibliotēkai ikvienā novadā ir nozīmīga loma informācijas kolekcionēšanā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā. Bibliotēka ir arī nozīmīga kopienu socializēšanās vieta un kultūras dzīves bagātināšanas avots.
Tāpēc, īpaši UNESCO nedēļas ietvaros, aicinām ikvienu Latvijas bibliotēku aktualizēt starppaaudžu dialogu un lokālo mantojumu, rīkojot stāstu pēcpusdienas, tikšanās ar vietējiem tradīciju uzturētājiem un stāstniekiem. 
  
Būsim pateicīgi, ja informēsiet par pasākumiem, aizpildot aktivitāšu pieteikuma formu un līdz šī gada 18. oktobrim nosūtot un office@unesco.lv. Pēc 18. oktobra informācija būs apkopota un pieejama šeit - UNESCO LNK mājas lapā.

Aicinām informēt arī par citiem tematiski saistītiem pasākumiem, kas norisināsies UNESCO nedēļā un būs veltīti īpaši lokālajam nemateriālajam kultūras mantojumam, aizpildot aktivitāšu pieteikuma formu un līdz 18. oktobrim nosūtot uz office@unesco.lv,.

Vairāk informācijas par UNESCO nedēļu sazinoties ar UNESCO nedēļas koordinatori Eviju Maļkeviču (e.malkevica@unesco.lv, 67325109).                                          

Citu tematisko aktivitāšu īstenošanai ikviens aicināts izmantot UNESCO LNK sagatavoto prezentāciju par UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un metodiskos materiālus.