EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO nedēļa

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) no 2012. gada 15. – 19. oktobrim jau otro gadu rīkoja UNESCO nedēļu Latvijā, kas bija veltīta diviem zīmīgiem notikumiem – UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienai un 40. gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. UNESCO nedēļā sabiedrība tika aicināta iesaistīties, lai iepazītu šo programmu pienesumu Latvijai, kā arī lai, sadarbojoties ar UNESCO LNK, apzinātu mūsu pašu nacionālās vērtības un izceltu tās plašākai sabiedrībai.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu – liecības par cilvēces atmiņu uz jebkāda informācijas nesēja (gravējums, zīmējums, grāmata, dokuments, vēstule, fotogrāfija, audio vai video ieraksts, u.c.) –  paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē, neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programmas uzdevums ir veicināt sabiedrības aktīvu darbu ar šīm dokumentārā mantojuma liecībām, veicinot tā izpēti un popularizēšanu. 1972. gadā pieņemtā Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību ir nozīmīgākā kultūras un dabas mantojuma aizsardzības sistēma pasaulē. Tās mērķis ir apzināt visai pasaulei nozīmīgas vērtības un nodrošināt to aizsardzību un saglabāšanu, ievērojot stingrus aizsardzības un saglabāšanas noteikumus, saglabājot vietas viengabalainību un tās unikālās vērtības un pārdomāti plānojot vietas attīstību.

Abu šo programmu ietvaros mantojums tiek izcelts kā būtisks valsts un sabiedrības pašcieņas rādītājs. Rūpes par mantojumu, atmiņām un pagātni ir rūpes par savas vides sakārtotību, par savu cilvēcisko labsajūtu un piederības sajūtu. Secīgi mantojuma saglabāšana kļūst par stimulu radoši attīstīties, balstoties un pilnveidojot sevi nevis caur kaut kādu vērtību mazināšanu vai nojaukšanu, bet to vairošanu un bagātināšanu. Tieši ar šādu mērķi arī UNESCO LNK koordinē šo programmu īstenošanu Latvijā, veicinot izcelto vērtību atpazīstamību gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī, sekmējot savstarpēju starpinstitucionālu sadarbību un veicinot ilgtspējas principu ievērošanu attiecībā uz mantojuma saglabāšanu.

Stiprinot Latvijai nozīmīgo vērtību kopīgu apzināšanu, UNESCO nedēļas 2012 mērķi ir:
- informēt sabiedrību par programmu „Pasaules atmiņa” un Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību,
- uzsvērt UNESCO LNK pienesumu un partneru līdzdalību programmu īstenošanā Latvijā, kā arī
- rosināt sabiedrību uz aktīvu diskusiju par nacionālajām dokumentārā mantojuma vērtībām un nacionālām kultūras un dabas vērtībām, tādējādi veicinot izpratni par nepieciešamību iesaistīties tā apzināšanā, saglabāšanā un ilgtspējas veicināšanā.

Spēja pamanīt un izcelt lokālās vērtības ļauj mums par tām runāt un veidot pašiem savus iekļaujošus stāstus, kas neaprobežojas tikai ar apzināto objektu, bet izceļ cilvēkus, kas līdzdarbojušies šīs vērtības radīšanā vai bijuši saistīti ar tā laika notikumiem. Šāda mantojuma interpretācija mums sniedz iespēju uzdrīkstēties radīt pašiem savu Latvijas stāstu, kas balstās uz cilvēku atmiņu stāstiem un liecībām un kultūras un dabas mantojuma vērtībām.

Šo gadadienu un UNESCO nedēļas ietvaros UNESCO LNK aicināja tās partnerus – mācību iestādes, bibliotēkas, muzejus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – u.c. iesaistīties, rīkojot dokumentārā mantojuma un pasaules kultūras un dabas mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un popularizēšanas tematiem veltītus pasākumus, mācību nodarbības, izstādes u.tml. Interesenti aicināti sazināties ar UNESCO LNK, lai apmainītos idejām, saņemtu nepieciešamo informāciju, saskaņotu savas iniciatīvas tematiku un vienotos par iespējām sadarbībai.

UNESCO nedēļas laikā aicinām iesaistīties un izmantot UNESCO LNK sagatavotos materiālus! *