EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO LNK budžets

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai publicējam informāciju par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).