EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Asambleja

UNESCO LNK lēmējinstitūcija ir Asambleja, kuras sastāvu veido 21 loceklis, no dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. UNESCO LNK prezidents ir kultūras ministrs, viceprezidenti - izglītības un zinātnes un ārlietu ministri. UNESCO LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs, kuru atklātā konkursā izraugās Asambleja.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas sastāvs

Dace Melbārde, LR Kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente

Kārlis Šadurskis, LR Izglītības un zinātnes ministrs, UNESCO LNK viceprezidents

Edgars Rinkēvičs, LR Ārlietu ministrs, UNESCO LNK viceprezidents

Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore

Baiba Bāne, Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Kristīne Pommere, Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktore

Ilze Viņķele, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

Ojārs Spārītis, Valsts prezidenta pilnvarotais pārstāvis

Ivita Burmistre, Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO vadītāja

Andrejs Siliņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ārlietu sekretārs

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs

Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors

Dace Bluķe, Latvijas Radošo savienību padomes valdes priekšsēdētāja

Emīls Anškens, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētājs

Ieva Beitika, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle                                                                                                                                                                                 

Ilze Skrodele-Dubrovska, Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktora vietniece