EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
04.06.14.

Notiek Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalstu 5. Ģenerālā asambleja

No 2. līdz 5. jūnijam Parīzē, Francijā notiek UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalstu Ģenerālās asamblejas 5. sesija.

Ģenerālā asambleja tiekas reizi divos gados, un tajā pārstāvēta 161 konvencijas dalībvalsts. Asambleja atbild un lemj par būtiskākajiem jautājumiem konvencijas īstenošanā un turpmākā attīstībā, kā arī ievēl UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai locekļus. Starpvaldību komiteja nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai ir atbildīgā institūcija par konvencijas īstenošanu asamblejas starplaikos. Tā izvērtē arī nominācijas UNESCO mantojuma sarakstiem.

UNESCO Starpvaldību komiteju nemateriāla kultūras mantojuma saglābšanai veido pārstāvji no 24 konvencijas dalībvalstīm. Katrus divus gadus daļa no komitejas locekļiem beidz savu darbību, kas kopumā ir 4 gadi, dodot vietu jaunievēlētajiem locekļiem.

5. jūnijā komitejā tika ievēlētas šādas dalībvalstis: Turcija, Bulgārija, Ungārija, Afganistāna, Indija, Mongolija, Korejas Republika, Kongo, Kotdivuāra, Etiopija, Alžīrija un Sentlūsija. Līdzās šim valstīm komitejā darbojas arī 12 citas valstis, kuru darba termiņš beigsies 2016. gadā: Grieķija, Beļģija, Brazīlija, Peru, Urugvaja, Kirgizstāna, Namībija, Nigērija, Uganda, Ēģipte, Tunisija un Latvija.

Starpvaldību komiteja nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai ir viena no prestižākajām UNESCO starpvaldību komitejām, jo tā ir institūcija, kas pieņem lēmumus par dažādu tradicionālo zināšanu un prasmju kopumu, paražu un gadskārtu svinību u.c nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju iekļaušanu UNESCO Cilvēces nemateriāla kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā un Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama saglabāšana, sarakstā. Iekļaušana kādā no šiem sarakstiem dalībvalstīm ir augsta prestiža jautājums.