EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.01.19.

Jauno mantotāju skolā iepazīst pilsētplānotāja darbu

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Piektdien, 25. janvārī, Rīgā notikusi Jauno mantotāju skolas trešā tikšanās, kuras laikā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīt pilsētplānotāja darbu kā teorētiski, tā praktiski, modelējot pilsētas attīstības scenārijus.

Lai gūtu plašāku ieskatu pilsētplānotāja darbā, dalībnieki tikās ar Rīgas vēsturiskā centra pilsētplānotāju Aigaru Kušķi, kurš vēstīja par pilsētplānotāja ikdienas darbu un atbildēja uz jautājumiem.

Nodarbības otrajā daļā norisinājās divu grupu darbs, kura laikā kopīgi tika izspēlēta pilsētplānošanas spēle pilsētas attīstības scenāriju modelēšanā ar mērķi izprast, kā lēmumi, ko pieņem pilsētplānošanā, ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, privāto un publisko telpu.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīva "Jauno mantotāju skola" tiek īstenota 2018./2019. mācību gadā, iesaistot tajā vidusskolas vecuma jauniešus un viņu skolotājus no UNESCO Asociētajām skolām. Iniciatīvas dalībnieki tiekas reizi mēnesī izglītojošās tematiskās nodarbībās, lai saistošā veidā iepazīstos ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra vērtībām, parādot, kā dažādos veidos iespējams iesaistīties kultūras mantojuma saglabāšanā un veicināšanā. Nodarbību cikla ietvaros iespējams klausīties arhitektu un nozares profesionāļu lekcijas un pieredzes stāstus par kultūras mantojuma mūsdienīgu saglabāšanu un izcelšanu, arhitektūru, dizainu, pilsētplānošanas procesiem, kā arī doties ekskursijās, pašiem restaurēt vēsturisku ēku koka detaļas, veidot mākslas instalācijas pilsētvidē u.c.

Nodarbība tapusi sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Valsts kultūrkapitāla fondu.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante