EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
28.05.14.

Aizvadīta tradicionālā Kuldīgas pilsētas spēle jauniešiem

23. maijā Veckuldīgas pilskalnā notika tradicionālā Kuldīgas pilsētas spēle. Tās mērķis ir pievērst iedzīvotāju, īpaši skolēnu un jauniešu uzmanību Kuldīgai kā pasaules izcilākajiem kultūras un dabas pieminekļiem līdzvērtīgu mantojuma vietu.

Spēle ir aktīvas un neformālas izglītošanās iespēja skolēniem, tajā aicināti piedalīties Kuldīgas un novada skolu skolēni 7. – 9. klašu un 10. – 12. klašu grupā. Katra skola vismaz vienā grupā aicināta pieteikt komandu ar 4 – 6 skolēniem, kuriem ir vēlme izzināt un radoši risināt uzdevumus. Šogad spēles tēma bija „Pilsēta zem pilsētas”, tāpēc īpaša vieta spēlē bija paredzēta tieši Kuldīgas arheoloģiskā mantojuma izzināšanai. Tēma veltīta notikumiem, stāstiem, objektiem un faktiem, kas saistīti ar Veckuldīgas pilskalnu kā dabas, kultūras un vēstures liecību, lai uzsvērtu daudzveidīgā mantojuma savstarpējo saistību un ietekmi uz vietas vēsturi.

Spēles laikā dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas radošuma prasmes un erudīciju 15 kontrolpunktos. Vienu no tiem organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Kontrolpunktā spēles dalībniekiem bija jāizveido prezentācija, ar kuras palīdzību jāpārliecina UNESCO Pasaules mantojuma komiteja iekļaut Kuldīgas vecpilsētu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Par veiksmīgi izpildītu uzdevumu speciālo UNESCO LNK simpātiju balvu saņēma komanda “Bandavas ērgļi”.

„Kuldīgas pilsētas spēle ir lieliska pašvaldības iniciatīva. Kopš Kuldīga ir uzsākusi gatavošanos iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, skaidrojošais darbs ar vietējo kopienu ir īpaši svarīgs. Pasaules mantojuma vietu iedzīvotājiem ir svarīgi apzināties, kāpēc vieta ir īpaša un unikāla, jo viņi kļūst par vēstnešiem, kas var stāstīts par UNESCO vērtībām pasaulei,” stāsta UNESCO LNK Kultūras vadītāja Ieva Švarca.

Spēli organizē Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada muzeju, Kuldīgas kultūras centru, Kuldīgas novada Galveno bibliotēku, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, Kuldīgas sporta skolu, Kuldīgas mūzikas skolu, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centru, Kurzemes kultūras mantojuma centru "Kūrava" un Latvijas Arheologu biedrību, Latvijas valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.