EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
03.03.14.

UNESCO LNK Asambleja vienojas par darbības virzieniem 2014. gadā

“UNESCO sniedz mums iespēju ieraudzīt un izprast pasauli tās daudzveidībā, atrast kopīgo un atšķirīgo un saprast, kā tas, kas iesēts senā pagātnē, veido mūsu tagadni un nākotni. Mēroga paplašināšana ir svarīga, lai neiestigtu ikdienas rutīnā un nezaudētu spēju iedrošināties iet pa ceļiem, kuri nav aprakstīti visiem pieejamajās rokasgrāmatās. Latvijai kopš tās pievienošanās UNESCO ir izdevies pierādīt, ka izmēram nav nozīmes, ja ir drosme, talants un spēja savu valsti apliecināt gan vārdos, gan darbos,” tā, atklājot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēdi 27. februārī, norādīja UNESCO LNK prezidente, kultūras ministre Dace Melbārde.

UNESCO LNK Asamblejas sēdē tika skatīti jautājumi par iepriekšējā gada darbības pārskatu, šogad plānotajām aktivitātēm, darbu pie UNESCO LNK stratēģijas izstrādes, Latvijas līdzdalību UNESCO starpvaldību padomēs u.c..

“UNESCO LNK 2013. gads bija bagāts ar notikumiem. Izdziedot un izdejojot savu identitāti un piederību Latvijai, tika aizvadīti XXV Latvijas dziesmu un XV deju svētki, kas ir ierakstīti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā. Savu spozmi un varēšanu saglabāt gadsimtiem veidotās unikālās vērtības, apliecināja arī suitu kopiena. Kopā ar sadarbības partneriem plaši tika atzīmēta desmitgade UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un Strūves meridiāna punktu vērtību izcelšanas arī bija UNESCO LNK uzmanības lokā. Ar projektu “Mana Rīga” sagaidīts Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. Ar lepnumu un gandarījumu gada nogalē UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā uzņēmām jaunu nomināciju “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos” un papildinājumu nominācijai “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”. Un tie ir tikai daži no panākumiem, ar ko varam lepoties,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika.

Kā svarīgākās UNESCO LNK plānotās aktivitātes 2014. gadā izvirzītas: UNESCO LNK darbības stratēģijas izstrāde 2014. – 2021. gadam; dalība Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gada sagatavošanā, darba grupās un starptautiskajos pasākumos; UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam iekļauto gadadienu – Jāņa Cimzes 200. gadadienas un Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadienas – atzīmēšana un popularizēšana; globālās kustības “Izglītība visiem” programmu un iniciatīvu īstenošana Latvijā; ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana; L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO LNK un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu koordinēšana un stipendiju programmas 10. gadadienas atzīmēšana; Starptautiskā kristalogrāfijas gada aktivitāšu īstenošana Latvijā; UNESCO mantojuma programmu popularizēšana; aktivitātes Baltijas ceļa 25. gadadienas aktualizēšanai sadarbības partneru tīklos Latvijā un Baltijas valstīs; aktivitātes Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta atbalstīšanai un UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas uzaicināšana vizītē uz Latviju un dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanā.

Par UNESCO LNK Asambleju:
Asambleja ir UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija. Tajā darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai UNESCO kompetences jomās.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@krivena.lv

Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com!