EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
21.03.14.

Šī gada Pasaules ūdens dienā – par ūdeni un enerģiju

  Ūdens un enerģija ir cilvēku dzīves, attīstības un ekonomikas izaugsmes pamats. Tas vairākkārt uzsvērts UNESCO Pasaules ūdens novērtēšanas programmas ziņojumā „Ūdens un enerģija”, kas tiks atklāts 22. martā – Pasaules ūdens dienā.
Tiek prognozēts, ka 2030. gadā atjaunojamās enerģijas pieprasījums pieaugs par 60%, savukārt kopējais enerģijas patēriņš – par apmēram 50%. Tas nozīmē, ka jau tuvā nākotnē strauji palielināsies pieprasījums pēc enerģijas un ūdens resursiem, jo visos enerģijas ieguves procesos (tostarp – elektrības ražošanai) ir nepieciešams ūdens. Tas tiek izmantots jēlmateriālu ieguvei, dzesēšanas procesos, attīrīšanas procesos, kultūraugu audzēšanai biodegvielai, turbīnu darbināšanai un citos procesos. Turklāt enerģijas iegūšana nav vienīgais iemesls, kāpēc nākotnē ūdens būs ekskluzīvs produkts. Jau šobrīd daudzās jaunattīstības valstīs, attīstoties ūdensapgādes infrastruktūrai un pieaugot iedzīvotāju skaitam, dzeramā ūdens patēriņš ir audzis par 90%.
Ziņojumā pētīts pasaules ūdens resursu stāvoklis, izmantošana un vadība, kā arī sniegti padomi politikas veidotājiem, zinātniekiem, izglītības darbiniekiem un citiem interesentiem par ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu. No 22. marta ar ziņojumu varēs iepazīties šeit: www.unwater.org/worldwaterday
Ieskats ziņojuma „Ūdens un enerģija” tēmās pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=fJxoAi-9yoc