EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
20.02.14.

21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

Piektdien, 21. februārī plkst. 13.00 NVO namā notiks Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšana un konkursa „Darini ābeci” atklāšana. Šogad Dzimtās valodas diena Latvijā veltīta Gotharda Frīdriha Stendera 300. jubilejai, kas iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam.

Pasākumā NVO namā būs skatāma Jura Cibuļa ābeču kolekcija un bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” izstāde. Ar literāro darbu piedāvājumu internetā un „runājošām pasakām” iepazīstinās „Letonika.lv” vadītāja Anita Vasiļjeva, par lībiešu valodu stāstīs filoloģe un lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle, savukārt ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu iepazīstinās „Latvijas Nedzirdīgo savienības” pārstāve Sandra Gerenovska un Lilita Janševska. Koncertā kopā ar „Rīgas Vācu kultūras biedrības” vokālo ansambli „Morgenrot”, deju kolektīvu „Rīgas danču klubs”, Rīgas Igauņu pamatskolu un Latvijas lietuviešu tautas deju kolektīvu „Bijūnas” tiks izspēlētas, izdziedātas un izdejotas dažādu tautu tradīcijas un iepazītas valodas. Pasākuma dalībniekus uzrunās UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane un uzņēmuma „Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts.

Konkursā „Darini ābeci” Latvijas bērni un jaunieši aicināti iepazīties ar Stendera „Bildu ābici” un izprast tās veidošanas principus un vēsturisko kontekstu, diskutēt par 21. gadsimta vērtībām, ko atspoguļot mūsdienīgā ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīt vizuālu kompozīciju – zīmētu alfabēta burtu ar tam pievienotu savas pamācības divrindi. Tādējādi taps mūsdienu bilžu ābece, līdzīga Gotharda Frīdriha Stendera ābecei, ar 21. gadsimta pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu skatījumā. Konkurss „Darini ābeci” norisināsies līdz 23. aprīlim – Pasaules grāmatu un autortiesību dienai. To rīko UNESCO LNK sadarbībā ar uzņēmumu „Lielvārds IT”, Valsts izglītības satura centru un Latviešu valodas aģentūru.

Uz Dzimtās valodas dienas pasākumu 21. februārī plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē aicina arī Latviešu valodas aģentūra. Tajā tiks apbalvoti radošo darbu konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” uzvarētāji, Valsts vēstures arhīva pētniece Ina Grosena stāstīs par dzimtas koka veidošanu, bet arheologs Rūdolfs Brūzis – par latviešu sakēm Livonijā un ko vēsta arheoloģija par to. Savukārt ar rakstnieku, triloģijas „Zīmogs sarkanā vaskā” autoru Jāni Lejiņu notiks saruna par vēsturiska romāna tapšanu. Pasākuma noslēgumā – folkloras kopas „Vilki” koncerts „Latviešu karavīru gaitas cauri gadsimtiem dziesmās”.

Pēc UNESCO iniciatīvas 21. februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999. gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šī gada vispasaules tēma, kam UNESCO aicina pievērsties Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, ir „Vietējās valodas globālai pilsonībai: valoda zinātnē”, aicinot pētīt zināšanas, tradīcijas un prasmes, kas nodotas dalībvalstu pamatiedzīvotāju dzimtajās valodās. Tāpēc UNESCO LNK pievērš uzmanību tam, ka 2014. gadā aprit 300 gadi kopš dzimis izgudrotājs un latviešu laikmetīgās literatūras pamatlicējs Gothards Frīdrihs Stenders, kura gadadiena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam. Būdams Apgaismības laikmeta mācītājs, skolotājs, pētnieks, Gothards Frīdrihs Stenders īpaši pievērsās tautas garīgajai un laicīgajai izglītošanai, tostarp lasīšanas un rakstīšanas mācīšanai. Viņš iestājās par jaunas lasīšanas sistēmas izveidi un 1787. gadā izstrādāja pirmo ilustrēto ābeci „Bildu ābice”. 

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 6735109