EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
20.11.14.

UNESCO Baltijas jūras projekta 25. gadadienai veltīta konference

Atzīmējot UNESCO Baltijas jūras projekta 25. gadadienu, 21. novembrī Valsts izglītības satura centrs organizē vides izglītības konferenci skolotājiem un skolēniem. Konference notiks Pils laukumā 4, Rīgā.

Konferenci atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika, akcentējot Baltijas jūras projekta nozīmi reģionālā un globālā kontekstā. Tajā būs iespēja iepazīties ar ekspertu priekšlasījumiem par Baltijas jūras, Latvijas upju un ezeru ūdens kvalitāti. Savukārt konferences noslēgumā atskatīsimies uz Baltijas jūras projekta vēsturi un nākotnes perspektīvām, kā arī iepazīsimies ar Globālo rīcības programmu “Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai”.

Baltijas jūras projekts izveidots 1989. gadā UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) ietvaros.  Tā mērķis ir veidot skolēnos izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstot spēju pētīt vides izmaiņas un apzināties ekoloģiskās problēmas Baltijas jūras apkārtnē. Tā kā izglītība vides jautājumos un šī reģiona valstu sadarbība ir galvenie risinājumi vietējo resursu ilgtspējīgai attīstībai, tad Baltijas jūras projektā ir iesaistīti skolēni un skolotāji no deviņām valstīm: Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Pašlaik Baltijas jūras projektā piedalās 14 Latvijas skolas, un Latvijā to koordinē Valsts izglītības satura centra vecākā referente Velga Kakse.

Papildu informācija:
Velga Kakse
Valsts izglītības satura centra
dabaszinātņu un vides izglītības specialiste
Tālrunis: 67216427
E-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv