EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.09.19.

Notiks konference "Pasaules skolā - skola pasaulē"

Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) sestā konference izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem “Pasaule skolā – skola pasaulē” veltīta vērtībām izglītībā. Konference norisināsies šī gada 3. oktobrī Jelgavā. Pasākumā dienā konferenci būs iespējams vērot arī tiešraidē "Skola2030" FACEBOOK lapā.

Konferencē kopā ar Skola2030 pilotskolām, mācību līdzekļu autoriem, mācību jomu un izglītības ekspertiem priekšlasījumos un praktiskās darbnīcās notiks sarunas par to, kāda loma mācību satura un pieejas īstenošanā ir vērtībām, kā tās padarīt par neatņemamu skolas un klases dzīves daļu, un par skolas kā organizācijas lomu to iedzīvināšanā un uzturēšanā, bērnos un jauniešos veidojot un nostiprinot ieradumus, kurus vēlāk viņi pieņems par saviem tikumiem. 

Konferences darbnīcu rīkošanā piedalās arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija: UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika vadīs diskusiju “Skolas loma kultūras mantojuma tālāknodošanā”; UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa vadīs darbnīcu par Pasaules lielāko mācību stundu, savukārt UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca būs viena no vadītājām darbnīcai “Kultūras vērtību rašanās un mantojuma jaunrade vakar, šodien, rīt”.

Konference top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, VISC īstenoto Erasmus+ KA3 programmas projektu “Mācīties būt”, AS "Swedbank" un Jelgavas pilsētu.

Konferences un darbnīcu programma pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante