EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.11.19.

Jauniešus aicina piedalīties Friča Bārdas 140. jubilejai veltītā konkursā

Godinot latviešu dzejnieka un pedagoga Friča Bārdas devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada pašvaldību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā.

Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopj individuālo valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku interesi un izpratni par F.Bārdas dzīvi un radošo darbību.

Konkurss norisinās no 2019. gada 7. novembra līdz 2020. gada 10. februārim.

Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību Latvijas mācību iestādēs vai arī pārstāv Latvijas diasporu.

Konkursa literāro darbu tēmas:

  1. „Kas sapnim ar visu būtību tic, to sapnis atpestīs beigās.” (F.Bārda)
  2. „Es sēdu ar domām par tevi…” (F.Bārda)
  3. „Bet jaunība brīnās un nezin, kurp iet, - Tai liekas, ka viņu katrs mākonīts sauktu.” (F.Bārda)
  4.  „Ceļiniek, ceļiniek- lai tu kur būdams tad būtu- jātiek tev dzimtenē, mājās un atpestītam.” (F.Bārda)

Konkursa pārspriedumu tēmas:

  1. „Mūsu laikmetam ir bailes no cilvēka dvēseles.”(F.Bārda)
  2. „Piesārņota valoda nozīmē piesārņotu domāšanu, piesārņota domāšana ir piesārņotas dvēseles produkts.” (F.Bārda)
  3.  „Ko neatrod dzīvē, jāatrod sevī.” (F.Bārda)
  4. „Ir cilvēki, kas grāmatās meklē, nevis laiku nosist, bet kaut ko no tā, ko pie cilvēkiem neatrod.” (F.Bārda)
  5.  „Trīs lietas mani moka no mazotnes: Kas biju, kas būšu un esmu kas es?” (F.Bārda)
  6. „Bet parole šonakt tik skaista: „Par Latviju – dzīvību.” (F.Bārda)

Konkursa priekšmets ir dalībnieka/dalībnieces iesniegts oriģināldarbs latviešu valodā (pārspriedums (350–500 vārdu) vai literārs darbs: eseja, vismaz 3 dzejoļu kopa, poēma, vēstule, tēlojums, stāsts, pasaka, miniatūra, skice, viencēliens u. tml.), kura apjoms ir līdz 25 lpp. (A4 formāta) datorsalikumā (burtu lielums– 12).

2020. gada 8. maijā tiks paziņoti konkursa rezultāti un notiks uzvarētāju apbalvošana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. Konkursa noslēguma literāro darbu un pārspriedumu lasījumos piedalīsies labāko darbu autori.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante 

 

Lejuplādējamie dokumenti: