EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Starptautiskā konference “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”

Izvērtējot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” sasniegto un uzsākot jaunu posmu, ko iezīmē Globālais rīcības plāns izglītībai ilgtspējīgai attīstībai un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Valsts izglītības satura centru 2015. gada 2. un 3. decembrī Daugavpilī organizēja starptautisku konferenci “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”.
 
Konferencē “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai” piedalījās izglītības eksperti, pētnieki un studenti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un skolotāji no Latvijas un citām Eiropas valstīm, lai diskutētu par izglītības ilgtspējīgai attīstībai izaicinājumiem, nostiprinātu un veidotu jaunas partnerattiecības starp augstskolām, pētniekiem, skolām, nevalstiskajām organizācijām, kopienām.
 
Konferencei tika izvēlēti trīs tematiskie virzieni, kas meklēs atbildes uz jautājumiem:
  • Kā pārveidot pasauli par labāku vietu mums visiem, pilnveidojot augstāko izglītību un attīstot pētniecību?
  • Kā pārorientēt pedagoģiju labākai nākotnei?
  • Kā veicināt mērķtiecīgu rīcību, kas veicina ilgtspējīgu attīstību? 
 
Ar konferences programmu un tēžu krājumu ir iespējams iepazīties šeit.
 
Aicinām visus konferences dalībniekus iesūtīt savas prezentācijas un informatīvos materiālus, ar kuriem vēlaties dalīties ar citiem tās dalībniekiem.
 
Paldies jums visiem par aktīvo piedalīšanos un ceram jūs satikt citās konferencēs, semināros, akcijās, kas stiprina sadarbību un veicina izglītību un zinātni ilgtspējīgai attīstībai!