EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Globālā rīcības programma "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai"

UNESCO Pasaules konference izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development) Aiči – Nagojā, Japānā 2014. gada 10. - 12. novembrī iezīmēja ANO desmitgades „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” noslēgumu un jaunas Izglītības ilgtspējīgai attīstībai globālās rīcības programmas uzsākšanu, kas tika apstiprināta UNESCO Ģenerālkonferences 37. sesijā. 
 
Konferencē piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku no UNESCO dalībvalstīm, kuri pārstāvēja valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, augstākās izglītības iestādes, privāto sektoru, jaunatnes organizācijas, dažādas ANO aģentūras, kā arī individuālie eksperti.  Tajā tikadiskutēts par dekādes sasniegumiem un nozīmīgākajiem izaicinājumiem, kā arī prezentēti veiksmīgākie projekti, akcijas un iniciatīvas. Konferences rezultātā tika pieņemta „Aiči Nagojas deklarācija par izglītību ilgtspējīgai attīstībai” (Aichi - Nagoya Declaration on  Education  for  Sustainable  Development).  Tās izstrādē piedalījās arī Latvijas eksperti.  
 
Konferences noslēgumā tika izsludināta Globālā rīcības programma izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, kas paredz plašu valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iesaisti tās īstenošanā piecos prioritārajos darbības virzienos: izglītības politikas veidošanā; izglītības vides pārveidē; izglītotāju kapacitātes celšanā; jaunatnes iesaistīšanā; lokālu ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā. Konferences plenārsēdēs, paneļdiskusijās un darba grupās tika akcentēts, ka izglītība ir ilgtspējīgas attīstības pamats: tā sniedz zināšanas, prasmes un vērtības ilgtspējīgai ekonomikai un sabiedrībai, un ir jāturpina Dekādē iesāktais darbs saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.