EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
04.04.14.

Daugavpilī notiks UNESCO LNK sēde „Radošās partnerības izglītībā un kultūrā: UNESCO redzējums”

10. aprīlī Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) sēde „Radošās partnerības izglītībā un kultūrā: UNESCO redzējums”.

Diskutējot par 21. gadsimta izglītību, arvien biežāk tiek runāts par iespējām un izaicinājumiem, ko nesušas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tiek diskutēts par ilgtspējīgas attīstības pīlāru – ekonomikas, vides, sabiedrības – un kultūras kā virzītājspēka mijiedarbību un par globālo pilsonību jeb globālās piederības sajūtas un atbildības veicināšanu sabiedrībā. Mūsdienu izglītības sistēmas uzdevums ir rast risinājumus globāliem problēmjautājumiem, tajā pašā laikā tai jāspēj atbildēt uz katra indivīda izglītības vajadzībām un jāveicina personības izaugsme.

UNESCO uzsver, ka izglītība ir attīstības pamats, turklāt tai ir jābūt ne vien pieejamai, bet arī kvalitatīvai un iekļaujošai. Tikai tā iespējams nodrošināt dabas un cilvēka radītās vides ilgtspēju. UNESCO redzējumā stratēģiskās partnerības izglītībā un kultūrā, tostarp dažādi skolu un augstskolu sadarbības tīkli, kā arī valsts, pašvaldību iestāžu un NVO starpinstitucionāla sadarbība veicina izglītības sistēmas pilnveidi un bagātina mācību metodes un procesu.

Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2014. gada 10. aprīlī Parādes ielā 1, 115. auditorijā plkst. 15.00 notiks UNESCO LNK sēde „Radošās partnerības izglītībā un kultūrā: UNESCO redzējums”.

Tajā diskutēs par UNESCO izglītības programmu un sadarbības tīkliem Latvijā un pasaulē, par vadlīnijām skolām ilgtspējīgas attīstības īstenošanai un  dažādiem kultūras iestāžu un augstākās izglītības iestāžu sadarbības aspektiem, noslēgumā iepazīstinot ar konstruktīvisma idejām sabiedrības pārveidošanās laikā Latvijā.

Sēdi vadīs UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa un doc., pētn. Dr. art. Anita Vaivade.

Aicinām visus interesentus!

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
Tālr. 65425452
e-pasts: zinda@du.lv