EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Inovācijām profesionālajā izglītībā būtiska ir sadarbība un dažādība

Pārmaiņu procesā būtiski spert mazus, bet konkrētus soļus, tā secinājuši eksperti, tiekoties UNESCO Izglītības pilsētā Valmierā diskusijā “Inovācijas profesionālajā izglītībā – uzņēmējspēju stiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai”. “Tiekoties klātienē izglītības un ilgtspējas speciālistiem, kopīgi tika secināts, ka profesionālā izglītība ir ideāla platforma inovācijām, ko veido materiāltehniskā bāze un prasmju un zināšanu apvienojums. Taču nereti pārmaiņu ieceres pazūd lielās koncepcijās un plānos, tāpēc īpaši svarīgi ir sākt vismaz ar pilotprojektu: jāsper mazi, bet konkrēti soļi, lai notiktu iecerētās pārmaiņas,” diskusijas kopsavilkumā dalās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. “Sadarbība ir atslēgas vārds pārmaiņām un inovācijām. Arī profesionālās izglītības jomā nepieciešams sadarboties starp dažādām pašvaldībām izglītības piedāvājuma pilnveidē, un vērtīga ir sadarbības līgumu slēgšana ar uzņēmējiem un augstākās izglītības iestādēm.” Eksperti uzsvēra, ka svarīgs priekšnoteikums tam, lai inovācijas rastos, ir iesaistīto dažādība un esošo resursu savienojums vēl nebijušā kombinācijā. Tāpat nepieciešama jaunu un drosmīgu studiju programmu veidošana, un veicināma ir augstākās izglītības atvērtība sadarbībai ar profesionālo izglītību. Neskatoties uz dažādību, nozīmīga ir kopīgas...