EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Starptautiskajā nedēļā “Izglītība visiem” – par izglītību, kas veicina līdzdalību kopienas attīstībā

  Šonedēļ – no 24. līdz 30. aprīlim norit Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, un Latvijā tā veltīta diskusijām par inovatīvajām kompetencēm un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšanu izglītībā, uzsverot tieši tos aspektus izglītībā, kas virza personību un talantus un veicina līdzdalību kopienas attīstībā.   Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem “Izglītība visiem” nedēļas ietvaros būs izglītības forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” 26. aprīlī Valmierā, ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Valmieras Valsts ģimnāziju. Forumā diskutēs par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu izglītības procesā Latvijā un pasaulē, kā arī iepazīstinās izglītības politikas veidotājus un īstenotājus ar ASEM (Āzijas-Eiropas sadarbības tīkls) programmas „Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana” pētījuma rezultātiem un citiem nozīmīgiem pētījumiem šajā jomā. Tajā uzstāsies eksperti no Latvijas, Šveices un Vācijas. Izglītībai, kas attīsta personību un talantus un veicina līdzdalību ilgtspējīgā kopienas attīstībā, UNESCO starptautiski un Latvijā pievēršas arvien biežāk. Arī iepriekš – E-prasmju nedēļā – 29. martā UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem rīkoja...