EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Katram cilvēkam ir tiesības uz tīra ūdens pieejamību

Pasaulē joprojām vairāk nekā diviem miljardiem cilvēku tīrs ūdens nav pieejams ikdienā, turklāt ik gadu palielinās konfliktu skaits tīra ūdens ierobežotās pieejamības dēļ. Tā norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas jaunākajā Pasaules ūdens attīstības ziņojumā “Neatstājot nevienu bez” (Leaving No One Behind), kas atklāts, sagaidot Pasaules ūdens dienu 22. martā.   Ziņojums skaidro, kādas ir cilvēka tiesību uz ūdeni ierobežojošās pazīmes un pēta veidus, kā pārvarēt nevienlīdzību, ko rada šie apstākļi. Piemēram, ir secināts, ka cilvēkiem, kas saskaras ar diskrimināciju vecuma, dzimuma, socioekonomiskā stāvokļa, etniskās, reliģiskās vai valodas identitātes dēļ, ir lielāks risks saskarties ar ierobežotu piekļuvi ūdenim un piemērotiem sanitāriem apstākļiem.    Lai arī dati liecina, ka pasaules līmenī vairāk nekā puse to cilvēku, kas lieto nedrošus un veselībai bīstamus ūdens resursus dzīvo Āfrikā, secināts, ka nozīmīgas atšķirības pastāv pat vienā un tajā pašā valstī, īpaši turīgo un mazturīgo iedzīvotāju vidū. Pilsētu teritorijās iedzīvotāji, kas spiesti dzīvot nelabvēlīgos apstākļos bez tekoša ūdens nodrošinājuma, ir spiesti maksāt par tādas pašas vai pat sliktākas kvalitātes ūdeni, kas iegādāts no ūdens piegādātājiem, no 10 līdz pat 20 reižu vairāk nekā to kaimiņi turīgākās apkaimēs.    Tāpat ar ūdens apgādes...