EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Aicina iesniegt pieteikumus Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un spēlēšanas tradīcija. Foto: LNKC arhīvs.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) aicina pieteikt elementus Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam līdz šā gada 31. maijam. Par Nemateriālā kultūras mantojuma elementiem uzskatāmas prasmes, tradīcijas un zināšanas, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Šobrīd Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas 19 vērtības – gan Carnikavas nēģu ķeršana, gan Siguldas spieķa darināšana, Rucavas kultūrtelpa, Pēterburgas ermoņiku spēle un citas. Šo sarakstu veido vērtības, kas uzskatāmas par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs kopienas atbalsts un līdzdalība. Pieteikuma izstrāde ir rūpīgs process, nepieciešams sagatavot informāciju par elementa vēsturi, lomu un nozīmi mūsdienās, par meistariem, kas šo mantojumu glabā un nodod tālāk. Pieteikums paredz korektu dokumentācijas apkopošanu, pievienojot foto, video un audio materiālus, atkarībā no elementa specifikas, kā arī norādīt avotus, kuros elements ticis dokumentēts. Tāpēc Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) piedāvā atbalstīt pieteikuma sagatavošanu kārtējā projektu konkursā. Piedaloties VKKF konkursā, iespējams lūgt finansiālu atbalstu, piemēram, teksta sagatavošanai, filmēšanai, filmas izveidošanai, fotogrāfiju apstrādei u.tml. Tuvākā pieteikšanās – līdz šā gada 15. maijam. “Aicinu vērīgi paraudzīties sev apkārt...