EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO Starpvaldību komiteja Parīzē risina aktuālos jautājumus starptautiskajā kultūrpolitikas dienaskārtībā

Foto: Sabīne Branta

No 11. līdz 14. februārim UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tikās Starpvaldību komiteja kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (turpmāk – Komiteja), lai tās 13. sesijā risinātu aktuālos jautājumus starptautiskajā kultūrpolitikas dienaskārtībā un lemtu par jaunām iniciatīvām attīstības sadarbībai kultūrā. No 2017. līdz 2023. gadam darbam Komitejā ir ievēlēta arī Latvija. Komitejas 13. sesijā Latvija iestājās par UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (turpmāk - Konvencija) efektīvu monitoringu un izteica atzinību tās izvērtēšanā izmantot arī komunikācijas un informācijas sektora indikatorus, kas skata kultūras jomu mediju daudzveidības un izpausmes brīvības kontekstā. Latvija aktīvi izteicās par Konvencijas īstenošanu digitālajā vidē, daloties pieredzē par aktuālajām politikas iniciatīvām, kā arī inovāciju piemēru - mašīntulkošanas platformu Hugo.lv, kas mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas un mākslīgā intelekta potenciālu sekmīgi izmanto, lai radītu tiešsaistes rīku valodas kultūras un daudzveidības veicināšanai digitālajā vidē. Latvijas delegācijas vadītāja Komitejā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore profesore Rūta Muktupāvela, informējot UNESCO Starpvaldību komiteju par Latvijas sasniegumiem digitālās vides attīstībā, vēstīja par VARAM izstrādāto un valdības pieņemto informatīvo ziņojumu...