EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Valmiera uzņemta UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības tīklā

Valmiera ir uzņemta starptautiskajā “UNESCO Izglītības pilsētu tīklā” (UNESCO Global Network of Learning Cities), ko izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, lai kopīgi meklētu risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21. gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem. Valmiera ir pirmā pilsēta no Latvijas, kas darbosies šajā tīklā. Saskaņā ar ANO apkopoto informāciju, pilsētnieku skaits strauji aug, un 2030. gadā pilsētās dzīvos 60% pasaules iedzīvotāju. Pilsētām paplašinoties, pilsētu vadības saskaras ar jauniem sociāliem un demogrāfiskiem izaicinājumiem, zinātnes un tehnoloģijas attīstību, kultūras daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšanas problēmjautājumiem. Pašvaldībām jārod risinājumi šiem izaicinājumiem, rādot labas pārvaldības piemēru un izvirzot ilgtspējīgas attīstības un izglītības vīziju, kas sekmē tādu sabiedrību, kurā mūžmācīšanās ir neatņemama kopienas dzīves daļa. UNESCO izglītības pilsēta efektīgi mobilizē resursus, lai veicinātu iekļaujošu izglītību visos līmeņos. Šāda pilsēta iedzīvina mācīšanos ģimenēs un kopienās, tā rosina uz mācīšanos darbā un darbam, veiksmīgi izmanto modernās tehnoloģijas, veicina izglītības kvalitāti un izcilību izglītībā, kā arī sekmē mūžmācīšanās kultūru. Valmiera ir pilsēta, kurā katra indivīda izglītošana visa mūža garumā ir sabiedrības, vides, ekonomikas un kultūras...