EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

“Pasaules lielākās mācību stundas” akcijā apbalvoti laureāti Latvijā

7. decembrī tika noslēgta Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā un apbalvoti tās laureāti. Akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda” šogad piedalījās skolotāji no 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādēm, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.   Šogad Latvijā dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Veiksmīgākajās nodarbībās tika meklētas kopsakarības globālu un vietēju problēmjautājumu risināšanā, to īstenošanā tika iesaistītas dažādas ieinteresētās puses, piemēram, uzrunātas nevalstiskās organizācijas, uzaicināti vietējās kopienas pārstāvji, viedokļu līderi, vecāki, intervēti vietējie uzņēmēji u.c. aktīvisti, kuru pieredze var kalpot par paraugu ilgtspējīgai un atbildīgai uzņēmējdarbībai, un plāna tēma, rezultāts, forma bija saistīta ar vietējās kopienas vajadzībām un sniedz ieguldījumu tās attīstībā. Visi akcijas laikā tapušie nodarbību plāni apkopoti publikācijā “Solis pasaulē. Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā”, kuru skolotāji un citi interesenti...