EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Ziemeļvalstis stiprina reģionālo sadarbību Daugavpilī

2016. gada otrajā pusgadā Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Ziemeļvalstu vēstniecībām Latvijā plāno rīkot pasākumu kopumu Daugavpilī, lai stiprinātu reģionālo sadarbību un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem. Pirmais pasākums tiek plānots ceturtdien, 25. augustā, kad Daugavpils Universitātē notiks seminārs “Mediju pratības stiprināšana izglītības procesā – Baltijas valstu pieredze un zināšanas”, kuru rīko  Ziemeļu Ministru padomes biroji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils Universitāti. Apzinoties, cik svarīgas ir iedzīvotāju kritiskās domāšanas prasmes drošas, atvērtas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā, Ziemeļu Ministru padome (ZMP) kopš 2014.gada ir atbalstījusi dažādas ar mediju un informācijas pratību (MIL) saistītas iniciatīvas Baltijas valstīs. Šī semināra mērķis ir uzsvērt to, cik svarīgi ir stiprināt Mediju un informācijas pratības (MIL) iemaņas skolās, kā arī apmainīties dažādām pieredzēm un labās prakses paraugiem Baltijas valstu starpā, tādējādi veicinot ar MIL saistītu nostādņu izstrādi nacionālā līmenī visās trijās valstīs. Seminārs būs arī būtisks Baltijas valstu ieguldījums Rīgā pieņemto UNESCO MIL rekomendāciju īstenošanā, kas uzsver, ka MIL apguvei ir jābūt integrētai izglītībā. Jau septembrī Daugavpilī,...